niedziela, 30 kwietnia 2017

Wyniki wyzwania #22 Bingo / Results of challenge #22 Bingo

Niewiele prac zgłoszono tym razem na wyzwanie. Cieszymy się jednak, że dołączyły nowe osoby i były to debiuty. 
Postanowiliśmy, że pierwsze miejsce przyznajemy projektowi wykonanemu przez:

Not much work was reported this time on the challenge. We are glad, however, that new people have joined and debuts.
We decided that the first place we admit project made by:


Oto nagrodzony projekt:

Here's award - winning design:
Otrzymujesz od nas bon na zakupy w sklepie Essy - floresy o wartości 30 zł wraz z opłaconą przesyłką.
 Zapraszamy Cię również do gościnnego występu.

You will receive a gift voucher for shopping in Essy - floresy worth 30 PLN with free shipment. We would also like to invite you to a guest designing. 


Banerek dla ciebie:

Baner for you:
Nagrodę wylosowaną wśród uczestników wyzwania otrzymuje:

A Winner was drawn from among  participants of the challenge:
Nagrodą jest komplet  tekturek + malutka niespodzianka.

The prize is a set of  chipboards + little surprise.

Kontakt na e-mail:  sklep@essy-floresy.ple-mail contact: sklep@essy-floresy.pl

Dziękujemy wszystkim za udział w wyzwaniu.

Thank you all for participating in the challenge.


3 komentarze: